نیم نوشته

نیم نوشته های من

نیم نوشته

نیم نوشته های من

نیم نوشته

تجربیات 5 ساله ی من از زمانی که روی زمین فرود اومدم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱۲مهر

این همه هیاهوی خود ساخته ، اندرون من چیست که همه چیز را به واژه بدل کرده است ؟

و واژه ... این دسیسه ی ذهن ، که چون زنجیری روح را به اسارت گرفته است 

از کجا آمده ام ؟ ... واژه ، واژه ، واژه 

به کجا می روم ؟ ... واژه ، واژه ، واژه 


من نه آمده ام ، نه می روم ! من هستم !

و درک این هستندگی چقدر مشکل می نماید در مفهوم ساختگی زمان ... و حتی مکان 

جایی برای رفتن نیست ... کاری برای انجام نیست ... 

تنها سکوت است و سکون و مراقبه ... و درک ابدیت اکنون ...

نیم نوشته