نیم نوشته

نیم نوشته های من

نیم نوشته

نیم نوشته های من

نیم نوشته

تجربیات 5 ساله ی من از زمانی که روی زمین فرود اومدم

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تفریح» ثبت شده است

۲۳خرداد
دیشب جاتون خالی به یه مهمونی سالم رفتم ... سالم ؟! معنیش چیه ؟ مهمونی ای که آدمهاش درباره ی زندگی واقعی حرف می زنن ، مهمونی ای که بزرگترین لذتش همنشینی ، خنده و (جاتون بازم خالی) کباب بود ... چه حس خوبی داشتم وقتی به خودم نگاه می کردم و با گذشته مقایسه می کردم ...

تعریف تفریح و لذت برای من عوض شده ... دیگه دنبال چیزی خارجی نیستم که حسم رو عوض کنه ... حضور در لحظه و شناختن موقعیت های بالقوه لذت بردن در همین لحظه خودش حال منو عوض می کنه ... انگار تنها لازم بود از فکر گذشته و فردا بیرون بیام و در لحظه ی حال ببینم که چقدر شاد و خوشبختم ...نیم نوشته
۲۳خرداد
دیشب جاتون خالی به یه مهمونی سالم رفتم ... سالم ؟! معنیش چیه ؟ مهمونی ای که آدمهاش درباره ی زندگی واقعی حرف می زنن ، مهمونی ای که بزرگترین لذتش همنشینی ، خنده و (جاتون بازم خالی) کباب بود ... چه حس خوبی داشتم وقتی به خودم نگاه می کردم و با گذشته مقایسه می کردم ...

تعریف تفریح و لذت برای من عوض شده ... دیگه دنبال چیزی خارجی نیستم که حسم رو عوض کنه ... حضور در لحظه و شناختن موقعیت های بالقوه لذت بردن در همین لحظه خودش حال منو عوض می کنه ... انگار تنها لازم بود از فکر گذشته و فردا بیرون بیام و در لحظه ی حال ببینم که چقدر شاد و خوشبختم ...نیم نوشته