نیم نوشته

نیم نوشته های من

نیم نوشته

نیم نوشته های من

نیم نوشته

تجربیات 5 ساله ی من از زمانی که روی زمین فرود اومدم

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروتنی» ثبت شده است

۱۸بهمن
کیمیاگراصل روحانی تمایلمظلوم نمایی و افسردگیالان که این رو می نویسم شب از نیمه گذشته و من در آرامش عمیق حاصل از لحظاتی کوتاه از مراقبه و موزیک آرامبخشم به سر می برم ... یه درک آنی داشتم که ممکن بود فراموشم بشه پس سومین پست امشب رو می نویسم ...

نقاب 

در طول روز چه نقابهایی به چهره می زنیم ؟! گاهی این نقابها به ظاهر بی ضرر میان ... ولی بعضی هاشون واقعا می تونن زندگی ما رو در نهان به جهنمی از احساسات و افکار و دردهای سرکوب شده تبدیل کنن .

مثالش خود من ... 

من در طول روز آدمی هستم آرام ، شاد ، موفق ... برای دوستانم ، خانوادم ، رهجوهام و ... 

ولی مگه میشه یک نفر همیشه خوب باشه ؟! مگه میشه همیشه آرام و شاد باشه ... چرا ما سعی می کنیم همیشه خوب به نظر بیام ؟! و اگه وقتهایی که آرام ، شاد و موفق نیستم نقاب اونها رو بزنم- که می زنم -  ، اونوقت بعد مدتی احساس تنهایی عمیقی سراغم میاد ... 

فروتنی (چه جالب !!! باز رسیدیم به اصل روحانی بعدی که می خواستم دربارش بعدها بنویسم ! ) یعنی اینکه بپذیرم من ترکیبی هستم از احساسات خوب و بد ، لحظات خوب و بد ... من یک انسانم ... با همه ی احساسات ، دردها ، ترسها و مشکلات یک انسان ... قرار نیست همیشه توپ باشم ... باید تمرین کنم که خود واقعیم رو به کسایی که بهشون اعتماد دارم نشون بدم ... اینطور دیگه تنها نیستم ...نیم نوشته
۱۸بهمن
کیمیاگراصل روحانی تمایلمظلوم نمایی و افسردگیالان که این رو می نویسم شب از نیمه گذشته و من در آرامش عمیق حاصل از لحظاتی کوتاه از مراقبه و موزیک آرامبخشم به سر می برم ... یه درک آنی داشتم که ممکن بود فراموشم بشه پس سومین پست امشب رو می نویسم ...

نقاب 

در طول روز چه نقابهایی به چهره می زنیم ؟! گاهی این نقابها به ظاهر بی ضرر میان ... ولی بعضی هاشون واقعا می تونن زندگی ما رو در نهان به جهنمی از احساسات و افکار و دردهای سرکوب شده تبدیل کنن .

مثالش خود من ... 

من در طول روز آدمی هستم آرام ، شاد ، موفق ... برای دوستانم ، خانوادم ، رهجوهام و ... 

ولی مگه میشه یک نفر همیشه خوب باشه ؟! مگه میشه همیشه آرام و شاد باشه ... چرا ما سعی می کنیم همیشه خوب به نظر بیام ؟! و اگه وقتهایی که آرام ، شاد و موفق نیستم نقاب اونها رو بزنم- که می زنم -  ، اونوقت بعد مدتی احساس تنهایی عمیقی سراغم میاد ... 

فروتنی (چه جالب !!! باز رسیدیم به اصل روحانی بعدی که می خواستم دربارش بعدها بنویسم ! ) یعنی اینکه بپذیرم من ترکیبی هستم از احساسات خوب و بد ، لحظات خوب و بد ... من یک انسانم ... با همه ی احساسات ، دردها ، ترسها و مشکلات یک انسان ... قرار نیست همیشه توپ باشم ... باید تمرین کنم که خود واقعیم رو به کسایی که بهشون اعتماد دارم نشون بدم ... اینطور دیگه تنها نیستم ...نیم نوشته